top of page
Предпечатна подготовка

Това което ще прочете тук, вероятно се публикува във всеки печатарски сайт.

Вече сте собственици на впечатляващ дизайн и сте взели добра офера за печат.

Моля, уверете се, че вашата предпечатна подготовка е на високото ниво на дизайна ви и е съобразена с спецификата на медията и възможностите на полиграфията.
Нека предпечатната подготовка да не затрие прекрасния дизайн, а да помогне в още по-искрящо му представяне на печат.

Ние експонираме офсетови пластини с конвенционален и стохастичен растер. Задължително трябва да заявите вида растер с който искате да печатате, както и съответните резолюции на линиатурата.

Тук публикуваме някой  задължителни изисквания за предпечатна подготовка, с които е желателно да се съобразите.

1. Скай принт приема за печат файлове със следните комп. формати:

.Pdf (моля, уверете се, че представяте коректно създаден .Pdf за печат, без компресии)

Ако не знаете как да настроите сетингите за Pdf за печат потърсете помощ тук или се обадете на телефоните на печатницата.

Другите формати за печат са .Eps и в кран случаи .Psd с прикачени съответните използвани шрифтове. В краен случай се приемат и файлове .Cdr.

2. Уверете се, че всички използвани илюстрации и графични атрибути са в режим CMYK или са коректно представени по скала Pantone.

Илюстрациите и детайлите в RGB ще се отпечатят най-вероятно разочароващо.

3. Уверете се, че всички използвани шрифтове са в криви, за да си спестим учудващите ефекти в шрифтовата картина.

4. Всички наборни шрифтове, баркодове, тънки линии, супер фини детайли, изпълняващи се в черно да бъдат само в черния цвят.

5. Всички наситени черни фонове постйгате с "подлагане" на по 35-40% от останалите Cyan Magenta Yellow.

5. Уверете се във всички "дупчени" текстове – бели или светли букви и графични детайли поставени на фон. Изчистете съответните overprin Fill, overprint Stroke, Multiply и пр. В противен случай рискувате водещото ви заглавие или някой друг важен текст да изчезне.

И още няколко неща които бихте могли да предвидите.

– Имайте предвид, че максималното печатното поле на нашите машини при стандартна хартия е 70/49,1сm.  (0.9mm е граферът с кйто машината превежда хартията през печатните секции. Това поле е отдолу, по дългата страна на хартията.)

Моля не допускаите печатът да "стърчи" от хартията.

–Винаги имайте предвид обрязването на продуктите и остаяйте аванси. Препоръчително поне 1-2 mm.

–Ако монтирате сами своите печатни форми, оставяйте място за цветни скали и пасери.

–Цветните скали винаги се поставят по дългата страна печатното поле и НИКОГА по късата.

Телефонният номер на Вашия предпечатар за екстремна връзка с него, понякога върши добра работа.

Problem2.jpg
Problem1.jpg
Problem3.jpg

Някои нежелани, но неизбежни ефекти поради конструктивната концепция
и консумацията на мастило при офсетовата машина

Stohastika3.jpg
Stohastika1.jpg
Stohastika2.jpg

Мигриращи петна в печата в големи равни фонове при използване на стохастичен растер.

При работа със стохастични растери бихте могли да използвате комбинирана експонация на стохастика и конвенционален растер на една пластина. За такава експонация бихте могли да попитате и да направите  ТУК.

bottom of page